ambassadeurs

Zij dragen verb(l)ind een warm hart toe.
En ook met hen die er niet meer zijn, blijven we in gedachten verbonden.

Maar eigenlijk is iedereen die inzet op verbinding ambassadeur voor verb(l)ind.
Ben jij er ook een?

Peter De Graef

Ontmoeten kunt ge alleen uzelf. In alles wat ge tegenkomt.

Peter De Graef
Dirk De Wachter

Verb(l)ind is een initiatief dat totaal beantwoordt aan mijn oproep tot engagement: bottom-up, out-of-the-box, creatief, origineel en steeds verbindend.

foto: Leen Wouters
Dirk De Wachter
Reinhilde Decleir
1948-2022

Als ik niet aan mezelf denk
Wie zal er dan aan mij denken
Als ik alleen maar aan mezelf denk
Waarom besta ik dan?

foto: Stefaan Temmerman
Reinhilde Decleir
Caroline Pauwels
1964-2022
foto: Lies Willaert
Caroline Pauwels
Peter de Caluwe

De essentie van mijn werk in het creëren van opera bestaat erin mensen te verbinden: de medewerkers en het productieteam, de artiesten onder elkaar, het publiek en de artiesten. Ons doel is om door deze verbinding bij het publiek een gezamenlijke catharsis teweeg te brengen. Die onmiskenbare en noodzakelijke emotie waar we telkens weer naar streven staat ons toe de wereld waarin we leven en onze hoogst individuele condition humaine beter te begrijpen. Ontmoeten en verbinden is onze prioritaire noble purpose. Ik ben dus een overtuigd ambassadeur van jullie project.

foto: Mireille Roobaert
Peter de Caluwe
Ojaimi Abolhab
Ojaimi Abolhab
Jaco Van Dormael
foto: Jimmy Kets
Jaco Van Dormael
Nico Sturm

Als ik u zie en gij mij, dan zien we mekaar. Maar als ik u zie en gij mij niet, dan lukt het niet. Ik mag u nog zo hard zien, als gij mij niet ziet, dan blijven we alle twee alleen.

foto: Koen Bauters
Nico Sturm
Ingrid De Jonghe
Ingrid De Jonghe
Stefaan Degand
foto: Diego Franssens
Stefaan Degand
Pat Donnez
foto: Geert Van Hoeymissen
Pat Donnez
Lieven Annemans

Altruïsme en verbinding vervullen de ziel en openen de ogen van de ego’s.

foto: Jan Crab
Lieven Annemans
Jean Paul Van Bendegem
Jean Paul Van Bendegem
Koen De Maesschalck

Alles ontstaat in de relatie.

Koen De Maesschalck