verbinding

Eten, drinken, slapen. Dat heeft ons lichaam nodig om te functioneren. Daar twijfelt niemand aan. Maar naast lichamelijke noden, heeft een mens ook psychologische behoeften. Verbinding, verbondenheid is er daar een van. Wie verbinding ervaart, voelt zich vervuld. En dat zit niet tussen de oren. Verbinding is wezenlijk, ons mens-zijn is ervan doordrenkt. Blijven psychologische behoeften dag na dag na dag oningevuld, dan lijdt een mens.
VERBLIND_illustraties[eenzaamheid]

ontmoeting

Ondanks onze wereldwijde verbondenheid, missen mensen soms echte verbinding. Psychologisch welzijn, ruimte en tijd maken voor elkaar wordt maatschappelijk onderschat. Zoals ook schoonheid, kunst, literatuur, ontroering en stilte bijzaak zijn in een snelle, nuttige wereld. Verb(l)ind wil daarbij stilstaan. Sterker nog, verb(l)ind wil verbinding aanwakkeren en kansen creëren tot deugddoend ontmoeten. Niet omdat het moet maar omdat het kan.
VERBLIND_illustraties[nieuwsbrief]

eenzaamheid

Op 20 maart 2019 – de Internationale Dag van het Geluk – publiceerde prof. dr. Lieven Annemans de finale resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek. Volgens dat onderzoek voelt bijna de helft van de Belgen zich regelmatig eenzaam. Het is een fenomeen dat alle generaties treft. Elk op hun eigen manier. En dat in een tijd van wereldwijde zichtbaarheid. Of misschien net daarom.
In de Canvas-reeks Eenzaam (herfst 2019) gaf radio- en televisiepresentator Xavier Taveirne die cijfers een gezicht. Zonder oordeel luisterde hij. Eenzaamheid laat zich niet in een hokje duwen, zoveel is duidelijk. Eenzaamheid zelf duwt mensen in een hokje.

VERBLIND_illustraties[eenzaamheid-pagina2]

en wat nu?

Toen Hein Huyghe deze statistieken onder ogen kreeg, dacht hij terug aan hoe hij ooit samen met zijn vrouw werd uitgenodigd in de Heerlijckyt van Elsmeren om er blind te dineren. Ze gingen aan tafel, zagen niets, werden bediend door blinden en konden in gesprek gaan met mensen die ze niet kenden. Proeven en ontmoeten zonder vooroordelen. Het leek hem een interessante formule om het over ontmoeting te hebben. En zo ontstond verb(l)ind: als in het donker aan tafel gaan met een aantal onbekenden. Maar verbinding aanwakkeren vraagt meer dan één initiatief. Hein verzamelde mensen rond zich die net als hij geloven in de kracht van ontmoeting. Want dromen groeien nog sterker als ze gedragen worden. Van het een kwam het ander en intussen realiseerde verb(l)ind al bijzondere initiatieven zoals Dichters van wacht, Blind dineren, Samen Kerst vieren en Buttons voor een babbel. Andere verbindende projecten zitten in de pijplijn. Eens ze klaar zijn om met de wereld te delen, lees je erover op deze website.
Help je liever plannen bedenken of realiseren? Spreek ons gerust aan. Dan bekijken we wat we voor elkaar en voor anderen kunnen betekenen.