verb(l)ind verbindt

Verbinding. Dat is ademen en leven. En ze doet mensen groeien, ook naar elkaar. Verbinding ontstaat vaak op onverwachte momenten en in kleine dingen. Maar ook dan, net dan, maakt ze een groot verschil.

Sinds haar ontstaan in de herfst van 2019 draagt verb(l)ind vzw verbinding warm en diep in het hart. Met laagdrempelige initiatieven die zich vlot laten inweven in het leven, ziet en schept verb(l)ind kansen tot ontmoeting. Zo nodigt ze mensen uit om stil te staan bij de ander. Zo deint verbinding zachtjes uit in de samenleving.

Maar zoveel meer dan initiatief nemen, wil verb(l)ind gul geven. Aanreiken. Aankijken. Als een manier van in het leven staan, van mild kijken. Naar kansen tot deugddoend ontmoeten die verborgen liggen in de dagen. Naar de ander, met een open blik en vanuit een nieuwsgierig nog-niet-weten. Naar onszelf, als mensen die het liefst leven in verbinding, met zichzelf en met elkaar.

En eigenlijk wil verb(l)ind ook stil zwijgen. Ruimte geven aan wat vanzelfsprekend is. Zonder veel woorden laten gebeuren, laten zijn: mens zijn, geraakt zijn, samenzijn. En dat warm omarmen.

VERBLIND_illustraties[nieuwsbrief]