verbinding

Eten, drinken, slapen. Dat heeft ons lichaam nodig om te functioneren. Daar twijfelt niemand aan. Maar naast lichamelijke noden, heeft een mens ook psychologische behoeften. Verbinding, verbondenheid is er daar een van. Wie verbinding ervaart, voelt zich vervuld. En dat zit niet tussen de oren. Verbinding is wezenlijk, ons mens-zijn is ervan doordrenkt. Blijven psychologische behoeften dag na dag na dag oningevuld, dan lijdt een mens.
VERBLIND_illustraties[eenzaamheid]

ontmoeting

Ondanks onze wereldwijde verbondenheid, missen mensen soms echte verbinding. Psychologisch welzijn, ruimte en tijd maken voor elkaar wordt maatschappelijk onderschat. Zoals ook schoonheid, kunst, literatuur, ontroering en stilte bijzaak zijn in een snelle, nuttige wereld. Verb(l)ind wil daarbij stilstaan. Sterker nog, verb(l)ind wil verbinding aanwakkeren en kansen creëren tot deugddoend ontmoeten. Niet omdat het moet maar omdat het kan.

verb(l)ind
verbindt

VERBLIND_EVENT-illustratie_samen-kersten

samen vieren

Kerstmis is een feest van samen, van familie. Maar sommigen blijven die dagen alleen. Omdat de familie er niet (meer) is, de partner overleden, de kinderen bij hun papa bijvoorbeeld. Dan weegt alleen zijn extra zwaar. Wil jij Kerstmis niet alleen vieren? Of heb jij ruimte over, aan de kersttafel en in je hart? Eind 2020 brengen we mensen opnieuw samen.

samen dichter

Poëzie kan troosten, ontroeren en verbinden. Daarom riep verb(l)ind Dichters van wacht in het leven, deze lente. Belde je het gratis nummer, dan kreeg je een gedicht in je oor gefluisterd. Zo ontstond er onverwachte en deugddoende verbinding, net op het moment dat we met zijn allen moesten terugplooien op onszelf. En dat was nog maar het begin. De Dichters van wacht zijn nog niet uitgepraat.

samen eten

14 februari 2020 werd een bijzondere Valentijn. Vol onbevooroordeeld ontmoeten.
 Verb(l)ind organiseerde dan een blind diner. Letterlijk. Je ging aan tafel met mensen die je niet kent, maar die je in het donker ook niet zag. Dat gaf de kans om echt te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. 
Ook enkele van onze ambassadeurs schoven hun voeten onder tafel.

VERBLIND_illustraties[praten]event

samen praten

Verbinding ontstaat soms in één blik, uit één woord. Op het moment dat we even opkijken van onze smartphone bijvoorbeeld. Ontmoeten is durven laten gebeuren. Om die drempel te verlagen, ontwierpen een aantal illustratoren elk een button. Door hem te dragen, toon je dat je openstaat voor een gesprek. Kort of langer. Onderweg of tijdens het wachten. Even stilstaan bij elkaar.

VERBLIND_illustraties[lezen]event

samen lezen

Verhalen brengen mensen samen. En tussen de regels door ontmoet je jezelf en de ander.
Verb(l)ind steunt de Samen Lezen-initiatieven van DE DAGEN. Maar verb(l)ind brengt ook zelf schrijvers en dichters bij elkaar. Maud Vanhauwaert en Ish Ait Hamou bijvoorbeeld. Benieuwd naar hun verhaal en gedicht?

VERBLIND_EVENT-illustratie_samen-kersten

samen vieren

Kerstmis is een feest van samen, van familie. Maar sommigen blijven die dagen alleen. Omdat de familie er niet (meer) is, de partner overleden, de kinderen bij hun papa bijvoorbeeld. Dan weegt alleen zijn extra zwaar. Wil jij Kerstmis niet alleen vieren? Of heb jij ruimte over, aan de kersttafel en in je hart? Registreer je nog snel, dan brengt verb(l)ind mensen samen.

VERBLIND_illustraties[praten]event

samen praten

Verbinding ontstaat soms in één blik, uit één woord. Op het moment dat we even opkijken van onze smartphone bijvoorbeeld. Ontmoeten is durven laten gebeuren. 
Om die drempel te verlagen, ontwierpen een aantal illustratoren elk een button. Door hem te dragen, toon je dat je openstaat voor een gesprek. Kort of langer. Onderweg of tijdens het wachten. Even stilstaan bij elkaar.

de kracht
van ontmoeten